پیام مدیریت

ماشین سازی آریا ساروج خاوران در راستای اهداف بلند خود موارد زیر را سرلوحه کارها و فعالیت های خود قرار داده است:

  • هدف از انجام یک معامله و فروش در مرحله اول برآورده کردن نیازهای مشتری است. چرا که بدون دیدن و برآوردن نیازهای مشتری، فروش موفقی رخ نداده و زیان های آتی آن بیش از منافع حال خواهد بود.
  • کیفیت نه به عنوان یک مزیت، بلکه به عنوان یک وظیفه در همه کارهای ما مد نظر قرار میگیرد.
  • بالا بردن سطح کیفی کارکنان با آموزش و تأمین رفاه و سلامت ایشان، به منظور بالا بردن بهره وری و وفاداری ایشان به اهداف شرکت در دستور کار ما قرار دارد.
  • شرکت با فعالیت های منطقی و خلاقانه خود، با برآوردن نیازهای همه طرف ها، زحمات سرمایه گذاران خود را قدر دانسته و برای افزایش منافع ایشان تلاش می نماید.
  • ما خود را متعهد به کشور و آینده آن می دانیم؛ لذا هر آنچه که بتوانیم برای حفظ منابع ملی و محیط زیست انجام خواهیم داد.

از تمام کارکنان در همه بخش ها و همچنین شرکت های همکار که برای تحقق اهداف شرکت ماشین سازی آریا ساروج خاوران تلاش می نمایند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.