ماموریت ما

اطلاعات و مطالب این وبسایت در ارتباط با موضوع تخصصی آزمون مخازن CNG می باشد.

در این وبسایت اطلاعات تخصصی در زمینه آزمون مورد اشاره در بالا به همراه سایر اطلاعات مفید به شرح زیر تقدیم بازدیدکنندگان عزیز میگردد:

–        استانداردهای ملی و بین المللی

–        الزامات قانونی تست مخازن CNG

–        تجهیزات تست و فرآیندها

–        سایت های مرجع داخلی

ماشین سازی آریا ساروج با توجه به اهمیت برنامه تست مخازن CNG در کشور و با نظر به توان ساخت و لجستیک بالای خود وارد این عرصه شده و امیدواریم با خدماتی که شایسته مشتریان محترم می باشد رضایت نهایی ایشان را به دست آوریم.