درخواست نمایندگی

شرکت ماشین سازی آریا ساروج خاوران اقدام به جذب نمایندگان فعال از استان های کشور می نماید. موضوعات فروش تجهیزات و همچنین ارائه خدمات پس از فروش پس از ارزیابی فنی و کیفی توسط شرکت قابل مذاکره و عقد قرارداد نمایندگی طبق ضوابط شرکت می باشد.

لطفاً فرم مربوطه را تکمیل نموده و یا درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

Email: cooperation@hydrocng.ir

نام

نام خانوادگی

تلفن همراه

ایمیل شما

آدرس محل فعالیت

امکانات زیر بنایی

توانایی مالی