درباره ما

شرکت ماشین سازی آریا ساروج خاوران به شماره ثبت 1178 یک شرکت مهندسی با تخصص ویژه در زمینه ساخت خطوط تولید سفارشی است.

شرکت دارای کارخانه ملکی در شهرک صنعتی آیت ا… رفسنجانی تبریز به مساحت عرصه 14000 مترمربع و ساختمان های تولیدی 3500 مترمربع، مجهز به تجهیزات خاص ساخت ماشین آلات سفارشی می باشد. تجهیزات این شرکت در بخش خصوصی استان بدون رقیب بوده و این شرکت ارائه دهنده خدمات صنعتی به شرکت های محترم همکار در بخش های خصوصی و دولتی نیز می باشد.

سرمایه ثبتی شرکت 34 میلیارد ریال و ارزش دارایی های شرکت بالغ بر هشتاد میلیارد ریال است.