خط مشی کیفیت

ماشین سازی آریا ساروج خاوران، نه در گفتار بلکه در عمل و کردار خود را متعهد به کیفیت می داند. به عقیده ما کیفیت در ساخت و همچنین کیفیت در ارائه خدمات یک مزیت رقابتی نبوده و تعهد ذاتی ما می باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف والای شرکت و حصول رضایت مشتریان عزیز اقدامات زیر در شرکت برنامه ریزی شده و اجرا می شود.

–        دقت بالا در تأمین مواد اولیه و اقلام مصرفی

–        طراحی جزئیات با نرم افزار های مهندسی قبل از ساخت

–        عملیات ساخت فرآیندگرا و کنترل کیفیت داخلی بین فرآیندها

–        کنترل کیفیت نهایی قبل از ارسال محصول

–        عملیات سازمانی چابک و تسهیل کنترل های فنی