خدمات

ما در شرکت ماشین سازی آریا ساروج خاوران اعتقاد داریم، فروش تجهیزات با کیفیت بعلاوه ارائه خدمات با کیفیت سبب گسترش فعالیت و حضور بلند مدت تر ما در بازار می شود. چرا که بهترین تبلیغ برای ما یک مشتری راضی است.

خدمات زیر در رابطه با تجهیزات تست هیدرواستاتیک مخازن CNG از سوی این شرکت ارائه می شود.

  • مشاوره فنی و اقتصادی به مشتری در تأسیس مرکز هیدروتست مخازن CNG
  • طراحی و ساخت دستگاه بر اساس نیاز مشتری
  • جانمایی دستگاه بر اساس محل نصب در ساختمان موجود
  • ارائه دستورالعمل نگهداری و تعمیرات به خریداران
  • آموزش پرسنل خریدار
  • پشتیبانی و تأمین قطعات مورد نیاز در زمان بهره برداری
  • ساخت و تحویل قطعات تکمیلی بر اساس نیاز روز مشتری

کلیه خدمات برای مشتریان محترم در دسترس و قابل ارائه می باشد.