استخدام

شرکت ماشین سازی آریا ساروج خاوران در راستای تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به جذب مهندس و تکنسین با تخصص های مکانیک و برق و ابزار دقیق می نماید.

متقاضیان محترم لطفاً فرم مربوطه را در وبسایت تکمیل نموده و یا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. شایان ذکر است این موضوع صرفاً برای ساکنان تبریز، صوفیان، مرند، شبستر و نواحی اطراف آن می باشد.

Email: hrm@hydrocng.ir

نام شما

شهر

تلفن همراه

ایمیل شما